Εκπαιδευτικό Λογισμικό για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες  
   
Εδώ θα βρείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό για μαθητές με σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση.
 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ με ΑΞΙΑ

Tα κέρματα του ευρώ έχουν τη δική τους αγοραστική δύναμη. Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι να βοηθήσει τους μαθητές με σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση να εξοικειωθούν στη χρήση των κερμάτων και να αναπτύξουν δεξιότητες συναλλαγής.  
(Φορείς: Υπ. Ε.Π.Θ. & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

Αποθήκευση  ( 42 Mb)  

Εκπαιδ. παιχνίδια
ΣΤΕΡΞΙΣ

Εκπαιδευτικό λογισμικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος  ΣΤΕΡΞΙΣ με ανάδοχο φορέα την "Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής" που αφορά στην βελτίωση της ένταξης ατόμων ειδικών κατηγοριών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Tο εκπαιδευτικό λογισμικό παρήχθη στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ:
α) Έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση, αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα,
     προβλήματα λόγου και ομιλίας και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
β) Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία.
 

Δείτε το λογισμικό
διαδικτυακά (on line)

θα χρειστείστε το plugin
 

Αποθήκευση  ( 26 Mb)
(Ανοίξτε με ΙΕ τη σελίδα
start-sterxi.
htm)
 


Αριθμομαχίες / Εικονόλεξα

Εκπαιδευτικό λογισμικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος  "Επιμόρφωση και ειδίκευση Εκπαιδευτικών και στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες"
Tο εκπαιδευτικό λογισμικό παρήχθη στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ:
α) Έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση, αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα,
     προβλήματα λόγου και ομιλίας και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
β) Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία.
 
Αποθήκευση  ( 28 Mb)

 

 

  

ΕπικοινωνίαΠαρατηρήσειςΌροι ΧρήσηςΣτατιστικάΠεριεχόμεναΣτελέχωση