Προτάσεις Διδασκαλίας Ενιαίου Λυκείου στη Φυσική      

Στη σελίδα θα βρείτε προτάσεις διδασκαλίας για το μά
θημα της Φυσικής στο Ενιαίο Λύκειο.
   
 
Σελίδα 3
1-20
  Σελίδα 2
 41-60
  Σελίδα 2
 61-80

Σελίδα 2
81-100

 

1.

Κίνηση σε δύο διαστάσεις - Νόμοι Νεύτωνα
Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή: Προσομοίωση για τη μελέτη της κίνησης σώματος υπό την επίδραση οριζοντίων και κατακορύφων δυνάμεων με ή χωρίς τριβή που συνοδεύεται από φύλλο εργασίας και σχολιασμό
Δημιουργός:Λάζαρης Στάθης (Φυσικός)
Απαιτούμενο λογισμικό: Modellus

 

2.

Μάθε για την αδράνεια παίζοντας
Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή: Προσομοίωση για τη μελέτη της αδράνειας. Ο μαθητής καλείται να καθοδηγήσει μια μπάλα που κινείται χωρίς τριβές, με άμεσο χειρισμό του σώματος ή των διανυσμάτων δύναμης, ταχύτητας.
Δημιουργοί: Τσοβόλας Σπύρος (Επιμορφωτής Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης), Κεχαγιάς Δημήτρης (Φυσικός), Χριστόπουλος Γεώργιος (Φυσικός).
Απαιτούμενο λογισμικό: Modellus

 

3.

Δημιουργία κινήσεων με βάση το νόμο της δύναμης
Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή:Ο μαθητής καλείται να ορίσει τις συνιστώσες τηςς αρχικής ταχύτητας και το νόμο της δύναμης σε ένα σώμα ώστε αυτό να εκτελέσει κινήσεις διαφόρων τύπων. Προσομοίωση με φύλλο εργασίας.
Δημιουργοί: Ρίζος Ιωάννης (Φυσικός), Δήμας Γεράσιμος (Φυσικός), Καμαριάρη Νίκη (Φυσικός)
Απαιτούμενο λογισμικό: Interactive Physics 
 

4.

Θέτοντας σε τροχιά ένα δορυφόρο
Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Δεν προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή: Προσομοίωση κίνησης δορυφόρου με το λογισμικό Interactive Physics. Ο μαθητής ορίζει τις μάζες "πλανήτη-δορυφόρου" και προσπαθεί να θέσει το δορυφόρο σε τροχιά ρυθμίζοντας τις συνιστώσες ux, uy της ταχύτητάς του.
Δημιουργοί: Τσοβόλας Σπύρος (Επιμορφωτής Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης), Χολή Παρασκευή (Φυσικός), Ζωγράφου Πατρούλα (Φυσικός)
Απαιτούμενο λογισμικό: Interactive Physics 
 

5.

Κίνηση με ή χωρίς τριβή
Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή: Διερεύνηση της κίνησης σώματος σε οριζόντιο δάπεδο με ή χωρίς τριβές, υπό την επίδραση οριζόντιας δύναμης, με τη βοήθεια 2 παρεμφερών προσομοιώσεων του λογισμικού Modellus. Ο μαθητής μπορεί να μεταβάλλει την τιμή της δύναμης, της μάζας και του συντελεστή.
Δημιουργοί: Τσοβόλας Σπύρος (Επιμορφωτής Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης), Τσερέμογλου Παντελής (Σύμβουλος Φυσικών), Κολοβός Φώτης (Φυσικός, ΕΚΦΕ Αγρινίου)
Απαιτούμενο λογισμικό: Modellus 
 

6.

Μελέτη κατακόρυφης βολής με τη γλώσσα της ενέργειας
Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Δεν προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή: Προσομοίωση κατακόρυφης βολής με πολλαπλές γραφικές αναπαραστάσεις, για την μελέτη διατήρησης της μηχανικής ενέργειας
Δημιουργοί: Σταματουλάς Σταμάτης (Φυσικός), Σταυρόπουλος Βασίλης (Φυσικός)
Απαιτούμενο λογισμικό: Modellus 
 

7.

Το εκκρεμές: αντικείμενο μελέτης και όργανο μέτρησης της επιτάχυνσης της βαρύτητας.
Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή: Προσομοίωση για τη μελέτη του απλού εκκρεμούς (λογισμικό Modellus) και μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας μετά από επεξεργασία των δεδομένων της προσομοίωσης με Excel (2 δραστηριότητες, 2 φύλλα εργασίες)
Δημιουργοί: Προυντζόπουλος Αντρέας (Επιμορφωτής Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης), Τουντουλίδης Γεώργιος (Φυσικός, ΕΚΦΕ Νίκαιας), Βράκα Ελένη (Φυσικός)
Απαιτούμενο λογισμικό: Modellus, MS Excel
 

8.

Βολές σε ομογενές βαρυτικό πεδίο
Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Δεν προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή: Προσομοιώσεις οριζόντιας βολής (2 προσομοιώσεις) με το λογιαμικό Interctive Physics. Φύλλο εργασίας και οδηγίες-υποδείξεις-απαντήσεις για τον διδάσκοντα
Δημιουργοί: Παπαδάκη Μαρία (Επιμορφώτρια Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης), Ρουκουνάκης Αγαπητός (Φυσικός)
Απαιτούμενο λογισμικό: Interactive Physics 
 

9.

Οριζόντια βολή, ανεξαρτησία κινήσεων
Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Δεν προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή: Δραστηριότητα που αποσκοπεί στην κατανόηση της αρχής ανεξαρτησίας των κινήσεων και των σχέσεων ταχύτητας-θέσης σε σύνθετη κίινηση (οριζόντια βολή). 2 προσομοιώσεις του λογισμικού Interactive Physics με φύλλο εργασίας
Δημιουργοί: Καρατζάς Χρήστος (Επιμορφωτής Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης), Γεωργίου Αντώνης (Φυσικός)
Απαιτούμενο λογισμικό: Interactive Physics 
 

10.

Πλαστικές- Ελαστικές Κρούσεις, Κινητική Ενέργεια
Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή: Μελέτη της μετωπικής κρούσης 2 σωμάτων μέσω προσομοίωσης του λογισμικού Interactive Physics. Δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης ελαστικής ή πλαστικής κρούσης με διάφορες μάζες και ταχύτητες, ενώ δίνονται γραφήματα των ορμών και των κινητικών ενεργειών.
Δημιουργός: Λαός Παναγιώτης (Φυσικός)
Απαιτούμενο λογισμικό: Interactive Physics 
 

11.

Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Δεν προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή: Μελέτη της μετωπικής ελαστικής κρούσης 2 σωμάτων μέσω προσομοίωσης του λογισμικού Interactive Physics. Δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης κρούσεων με διάφορες μάζες και ταχύτητες και ο μαθητής καλείται μέσω του φύλλου εργασίας να υπολογίσει ταχύτητες και να "ανακαλύψει" την αρχή διατήρησης της ορμής.
Δημιουργός: Κουγιουμτζόπουλος Κυριάκος (Φυσικός)
Απαιτούμενο λογισμικό: Interactive Physics
 
12.
Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Δεν προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή: Μελέτη απλού κυκλώματος που περιλαμβάνει πραγματική πηγή, εξωτερικό αντιστάτη, αμπερόμετρο και βολτόμετρο.
Δημιουργοί: Κατωλίας Αντώνης (Φυσικός)
Απαιτούμενο λογισμικό: Modellus
 
13.
Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Δεν προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή: Μελέτη συμπεριφοράς ρευματοφόρου αγωγού μέσα σε μαγνητικό πεδίο, που δημιουργείται από ηλεκτρομαγνήτη.
Δημιουργοί: Κατωλίας Αντώνης ( Φυσικός).
Απαιτούμενο λογισμικό: Modellus
 
14.
Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Δεν προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή: Μελέτη απλού κυκλώματος που περιλαμβάνει πραγματική πηγή, εξωτερικό αντιστάτη, αμπερόμετρο και βολτόμετρο. Διερεύνηση της μεταβολής της ισχύος που παρέχεται στον εξωτερικό αντιστάτη.
Δημιουργοί: Αναστασιάδης Σπύρος (Επιμορφωτής Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης), Κορκίζογλου Πρόδρομος (Φυσικός)
Απαιτούμενο λογισμικό: Modellus
 
15.
Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Δεν προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή: Στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισμικού Modellus, ο μαθητής καθοδηγείται να εισάγει εξισώσεις κίνησης και να λύσει ένα πρόβλημα μέσω γραφημάτων μετατόπισης-χρόνου
Δημιουργοί: Αναστασιάδης Σπύρος (Επιμορφωτής Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης), Λαρεντζάκης Παντελής (Φυσικός)
Απαιτούμενο λογισμικό: Modellus
 
16.
Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Δεν προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή: Οι μαθητές καθοδηγούμενοι από φύλλο εργασίας μελετούν την παράλληλη συνδεσμολογία αντιστάσεων μέσω παρατηρήσεων, επαναλήψεων, ρυθμίσεων.
Δημιουργοί: Αναστασιάδης Σπύρος (Επιμορφωτής Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης), Ζαχαρής Κώστας (Φυσικός)
Απαιτούμενο λογισμικό: Modellus
 
17.
Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Δεν προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή: Δραστηριότητα που αποσκοπεί στην κατανόηση της διαφοράς μεταξύ στατικής τριβής και τριβής ολίσθησης, με 3 φύλλα εργασίας
Δημιουργοί: Αναστασιάδης Σπύρος (Επιμορφωτής Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης), Ζαχαρής Κώστας (Φυσικός), Παπακυριακού Ανδριάνα (Φυσικός), Παραλάς Ιωάννης (Φυσικός)
Απαιτούμενο λογισμικό: Modellus
 
18.
Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Δεν προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή: Οι μαθητές καθοδηγούνται να αναγνωρίσουν τους βασικούς τρόπους σύνδεσης των αντιστατών, να κάνουν απλούς υπολογισμούς σε ηλεκτρικά κυκλώματα με τη βοήθεια του νόμου του Ohm, να εφαρμόσουν τον 1ο κανόνα του Kirchoff, να προσδιορίσουν τη σχέση ανάμεσα στην τάση και στην ένταση του ρεύματος για ένα αντιστάτη
Δημιουργοί: Μανέλης Χαράλαμπος (Φυσικός)
Απαιτούμενο λογισμικό: Modellus
 
19.
Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Δεν προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή: Καθοδηγούμενη διερεύνηση της σύνθεσης δύο ταλαντώσεων της ιδίας διεύθυνσης , του ιδίου πλάτους αλλά με διαφορετική συχνότητα.
Δημιουργοί: Αναστασιάδης Σπύρος (Επιμορφωτής Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης), Μαντζουρίδης Δημήτριος (Φυσικός)
Απαιτούμενο λογισμικό: Modellus
 
20.
Δεν προτείνεται για Δημοτικό Δεν προτείνεται για Γυμνάσιο Προτείνεται για Ενιαίο Λύκειο Δεν προτείνεται για ΤΕΕ
Περιγραφή: Οι μαθητές καλούνται να βρουν την σχέση έντασης - τάσης σε ένα αντιστάτη (μια λάμπα) επιβεβαιώνοντας το νόμο Ohm, να κατασκευάσουν την χαρακτηριστική καμπύλη του, να διαπιστώσουν ότι η αντίστασή του είναι σταθερή, να κάνουν χρήση του ροοστάτη και του ποτενσιόμετρου και να εντοπίσουν τη διαφορά τους.
Δημιουργοί: Αναστασιάδης Σπύρος (Επιμορφωτής Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης), Παπαδοπούλου Σοφία (Φυσικός)
Απαιτούμενο λογισμικό: Modellus
 
Σελίδα 3
1-20
  Σελίδα 2
 41-60
  Σελίδα 2
 61-80

Σελίδα 2
81-100

  

ΕπικοινωνίαΠαρατηρήσειςΌροι ΧρήσηςΣτατιστικάΠεριεχόμεναΣτελέχωση